Verbinding tussen het zichtbare en het onzichtbare. Wereldboom, levensboom en boom der kennis van goed en kwaad. De symbolische betekenis van de boom en het gebruik van dit symbool komt in bijna alle culturen en in de oudste mythen overeen.  De oorspronkelijke mythische functie is die van het middelpunt van de wereld, een levende as die op de top van de wereldberg staat en tot de hemel reikt. Eeuwenlang probeert de mens moeilijk te begrijpen gebeurtenissen te vertalen naar voor de mens te begrijpen verhalen. Al eeuwenlang worstelen mensen met het vraagstuk: Wie zijn wij? Uw levensovertuiging wordt daarom gerespecteerd bij Axis Mundo. Het logo van Axis Mundo De boom van Axis Mundo bestaat uit wortels, een gevlochten stam, welke uitloopt naar vier bladeren. De basis, de wortels, zijn als de mens met al zijn gevoelens. Elk mens is uniek en ieder mens kan putten uit zijn eigen kracht als lichaam, geest en ziel (denken, voelen en handelen) en in balans zijn. De wortel zorgt ervoor, dat de boom gevoed wordt. Dit gebeurt niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op psychisch vlak.  Een goede voeding versterkt de balans. De gevlochten stam staat voor verbondenheid met elkaar en het verbonden zijn met verbeelden, spelen en creëren. Al spelend en experimenterend leert de mens zijn omgeving, zijn wereld ontdekken, kennen en vormgeven.                                                     2008                           2014   De kroon van de boom bestaat uit vier bladeren. Elk blad staat voor een vorm van werken met beeldende/ creatieve middelen; ontmoeten, inzicht, verwerken en overwinnen. De boom, Axis Mundo, staat in een tuin waar ook een aantal dieren leven. Het vogeltje Leela is speels en zij zorgt ervoor, dat ik ook naar u toe kan komen. Ve is een hert en zij geeft gevoel. Linh zwemt vrolijk rond in de bron. Nouel is een mol en betekent het binnenste. Sill is de kikker en hij staat voor zege en overwinning. 
 Axis Mundo De oorsprong van Axis Mundo Na het overlijden van mijn vader in 2006 ontdekte ik vele emoties in mijzelf al hakkend in een marmeren steen.  Deze steen werd het grafmonument voor mijn vader. Het deed mij goed.  Deze ervaring maakte, dat ik mijn atelier openstelde voor nabestaanden. Nabestaanden kregen de gelegenheid, al werkend aan een monument/ troostbeeld of ornament, het verlies van een dierbare een plek te geven.  In 2010 merkte ik, dat ik mij meer moest gaan verdiepen in het therapeutisch werken met beeldende materialen. Ik meldde mij aan voor de opleiding Creatieve therapie - Beeldend aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden en ik studeerde in 2013 af.  Vanaf dat moment is Axis Mundo een praktijk voor beeldende therapie en beeldende vormgeving.   Waar komt de naam Axis Mundo vandaan? Axis Mundo komt van het woord Axis Mundi en is het Latijnse woord voor wereld as. Daarnaast staat Axis Mundo voor de centrale verbindingslijn tussen het zichtbare en het onzichtbare. Axis Mundi wordt veelal verbeeld in de vorm van een touw naar de hemel, of een ladder ( Jacobs ladder), een pilaar, staf (waarin een esculaap is afgebeeld) een wijnrank of een boom. In de Noorse kosmologie is Yggdrasil de naam van de  wereldboom.  
webontwerp: Jolanda van der Velde - Smit 2016 Voor vragen kan u altijd bellen 06-43295525 of 038 -4582899 of u kan een mail sturen naar
Voor vragen kan u altijd bellen naar: 038 - 4582899 bij geen gehoor 06-43295525 , Ben ik telefonisch niet bereikbaar, dan ben ik aan het werk. Stuur dan een mailtje naar:
info@axismundo.nl